Om Swastiastu
UKM KSR-PMI UNIT UNDIKSHA Ngaturang, Rahajeng Nyanggre Rahinan GALUNGAN (27 Maret 2013) Lan Rahinan KUNINGAN (6 April 2013), Dumogi Ide Yang Widhi Wasa state ngicen kerahayuan lan kerahajengan sareng sami Lan Selamat Menciptakan Dharma dalam hati untuk kedamaian Sejati. Suksma
Om Santi santi santi om

Tidak ada komentar:

Posting Komentar