Senin, 06 Oktober 2014

Persiapan OCA

Surat Pernyataan  Calon Anggota
                                       SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama                     :
NIM                       :
Fakultas/Jurusan    :
Semester                :
Jabatan                   :
No. HP                   :

Dengan ini saya menyatakan akan bersungguh-sungguh mengikuti Serangkaian Pendidikan dan Pelatihan Dasar (DIKLATSAR) XIX UKM KSR-PMI UNIT UNDIKSHA sampai akhir dan akan mengabdi di UKM setelah DIKLATSAR ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan jujur dan sebenar-benarnya.

                                                                                Singaraja,                 2014
                                                                                Yang Membuat Pernyataan,                                                                                                                                   

                                                                                NIM. 


                          

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MUKER Hari Terakhir, 27 Februari 2021

  Tanggal 2 7 februari 202 1 merupakan hari terakhir MUKER X I II UKM KSR-PMI UNIT UNDIKSHA secara daring , dimana pada hari ini rangk...